Kategorier
Uncategorized

Ruter – FNs bærekraftsmål

I mitt forrige innlegg skrev jeg om bærekrafts integrasjon i virksomheten Ruter, og hvordan virksomheten vil se ut i fremtiden. Dagens innlegg skal handle om hvilke FNs bærekraftsmål jeg opplever er de mest bransjerelevante for Ruter.

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for alle land, og hensikten med denne planen er å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal rette seg mot en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Disse målene ble opprettet på en demokratisk måte hvor ca. Ti millioner mennesker fikk lov til å si sin mening gjennom en spørreundersøkelse. Disse meningene kom fra verdensbasis.

Disse bærekraftsmålene fra FN gjelder alle land, både rike og fattige. Disse målene har en stor innvirkning på norsk politikk. Dagens statsminister Erna Solberg leder FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene.

(https://aarsrapport2018.ruter.no/no/miljo-og-baerekraft/baerekraft-i-ruter)

FNs mest bransjerelaterte bærekraftsmål for Ruter

  • Mål 3: God Helse
  • Mål 10: Mindre ulikhet
  • Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Mål 3: God helse

Mål 3 er et av de mest attraktive målene som Ruter jobber hardt med. De er veldig opptatt med miljøet og samfunnet og jobber hardt for å kutte ned forurensningen. Det utvikler nye helsesykdommer på grunn av dårlig luft, og til tider kan det hende at Oslo har så dårlig luftkvalitet at mennesker ikke kan gå ut. Folk med astma, dårlig helse og eldre mennesker sliter utrolig til tyder, det fører til at de må stenge seg inne i noen dager at luftkvaliteten blir bedre. Ruters mål er at alle skal få leve et sunt og friskt liv, derfor har de tilrettelagt for dette. De vil at flere skal sykle og gå mer. Dermed har de ment at i løpet av i fjor 2020 skulle alle kollektivtransporter gå på kun fornybar energi, slik at kollektivtrafikken er fossilfri i drift. Når alle bussene og båtene blir elektriske vil de gi renere luft, fordi partikkelutslipp og veistøv vil reduseres kraftig. Ruter har samarbeidet godt med myndighetene og fulgt tett opp til FNs bærekraftsmålene. De har erklært at innen 2028 skal hele kollektivtransport bli utslippsfri drift.

Mål 10: Mindre ulikhet

Ruter ønsker å bidra til mindre ulikhet i kollektiv transporten og ønsker å tilby tilrettelegging. De jobber med å binde by og tettsteder sammen. Ruter vil at alle reisende med deres kollektive transport skal ha mulighet for å reise, fra barn, voksne og folk med rullestol. De jobber med å øke tilgjengeligheten for mennesker med funksjonsnedsettelser. Deretter ønsker de at alle T-banestasjoner har rampe eller heis til plattformen. Bussene i Oslo og Viken har tilrettelagt for rullestol-brukere, hvor bussjåføren kommer ut og hjelper til med å sette ut rampen for rullestol-brukere. Ruter har innført at alle barn under 6 år reiser gratis, og personer under 18 år kan bruke barnebillett. Dermed har Ruter startet med en såkalt aktivitetstransport som blir brukt for å hente barn fra skolen og dropper dem sammen med venner på trening. Etter treningen blir barna hentet av transporten og kjørt tilbake. Med en slik mulighet får foreldrene litt frihet. Samtidig lover Ruter å ta hensyn for reisende med kollektiv til sosiale og økonomiske forhold, men fra 2021 har de økt prisene på billettene for reisende med kollektivt.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Dette målet omhandler om at vi skal gjenbruke det vi kan av ressursene vi har på en ansvarlig måte og bruke minst ressurser som mulig. Vi må ta vare på planeten vår, det kan fort hende at vi forurenser mye mer enn det planeten vår tåler. Vi må ta hensyn til det slik at vi oppbevarer miljøet vårt til neste generasjon. For Ruter handler bærekraftig forvaltning om å bedre kapasitetsutnyttelsen på kjøretøyene sine. De er opptatt med å bedre ressursbruken deres. En god ting nå er at det er flere som reiser med kollektiv i Oslo enn med bil. De som reiser kollektivt, sykler eller går, og det bidrar til et bedre miljø og hyggeligere by. Det er ikke lenge til at bussene og båtene blir elektriske, da vil Ruter levere et mer grønnere by.

Konklusjon

Ruter jobber hardt for å innføre et grønnere by i Oslo og Viken. Det er fremdeles noen år til, men de har allerede satt i gang strenge tiltak og prøver å tilrettelegge der det er tilstrekkelig. Målet deres er å knytte sammen tettsteder og byer slik at befolkningen har lett tilgjengelighet for kollektivtransport. Dermed ønsker dem å redusere mest mulig klimagassutslipp innen 2028 slik at vi får en friskere miljø og et grønnere skiftet.

Kilder

FN-sambandet. 08.01.2021. FNs bærekraftsmål. https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Ruter.no https://barekraft.ruter.no/#mindre-ulikhet

Tina Saebi. 07/2016. Fremtiden for forretningsmodellinnovasjon i Norge. https://www.magma.no/fremtiden-for-forretningsmodellinnovasjon-i-norge