Kategorier
Uncategorized

Ruter – en bærekraftig virksomhet

https://www.mynewsdesk.com/no/ruter/events/ruters-nye-maalbilde-kan-baerekraftig-bevegelsesfrihet-bli-den-nye-normalen-97242

I mitt andre innlegg i dette kurset skal jeg ta for meg virksomheten Ruter. Jeg kommer til å skrive om denne virksomheten i flere innlegg fremover med ulike problemstillinger. I dette innlegget skal jeg ta for meg i hvilken grad bærekraft er integrert hos Ruter, og hvordan bransjen vil se ut om 5-10 år mtp bærekraft.

Utslippsfri kollektivtransport

Hver dag jobber Ruter med å få kollektivtrafikken sin mer miljøvennlig ved å redusere støy og utslipp. Deres ambisjoner er å gjøre om transporten deres til utslippsfri transport innen 2028. Det som innebærer utslippsfri kollektivtransport er at alle busser, båter, minibusser og drosjer som kjører for Ruter skal ha utslippsfri transport innen 2028. Trikk og T-bane går allerede på strøm. Ruter har lagt opp en plan med oversikt over at spesialtransporten kan være utslippsfri innen 2022, båtene i 2024, og alle busser i 2028, med mindre det dukker opp noen utfordringer.

Ruter hadde satt opp et mål til 2020 at deres transportmidler skulle drives av kun fornybare energikilder, altså fossilfrie. Deres miljøstrategi satte også mål om å redusere støybelastning og redusere utslipp, som bidrar til forurensing i samfunnet. Ruter har kommet ganske langt med å oppfylle målene som ble satt i miljøstrategien.

(Her vises et oversikt over Ruters hendelser, bilde hentet fra barekraft.ruter.no)

Hvordan jobber Ruter med bærekraft?

(Her er oversikten over de 8 bærekraftigemålene fra FN)

Ruter har knyttet samarbeid med FN for å jobbe sammen om bærekraft. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmål går ut på miljø, økonomi og sosiale forhold og disse faktorene jobber sammen for å ivareta dagens og fremtidens behov. Ruter har valgt ut åtte mål fra FNs bærekraftsmål som de mener vil gi en positiv påvirkning i kollektivtransporten. Jeg velger ut tre av disse målene og gir et kort referat om hva de jobber med.

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Dette målet går ut på å gjøre arbeidsmarkedet tilgjengelig. Ruter ønsker å binde by og land sammen med god mobilitet for alle som reiser, slik at det blir et sentralt bidrag til en attraktiv region for virksomheter og mennesker. Ved å arbeide får vi inntekt å leve av ut måneden og det bidrar med å motvirke fattigdom, fremmer deltakelse og inkludering. Når man arbeider mot fattigdom, er det et av nøkkelen i arbeidet med en bærekraftig utvikling. Hvis man har mulighet for kollektivtransport i nærheten av der man bor, da kan man for et eksempel bo litt rimeligere utenfor byen, og likevel jobbe i hovedstaden. Dagens samfunn har som regel bussholdeplass, t-bane eller tog i nærheten av boligfeltet sitt. De benytter seg lett av kollektivtransport for å komme seg på jobb eller til skolen. En graf fra ruter viser at fra 2007 til 2017 har det vært en økning på 63% av kollektivtrafikkreiser.

(Bilde er hentet fra barekraft.ruter.no)

Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

For at samfunnet skal fungere må infrastrukturen være på plass. For Ruter henger innovasjon, infrastruktur og mobilitet sammen slik at dagens kollektivtrafikk skal utvikles og de er på saken med å utvikle nye løsninger som vil gjøre det lettere å bevege seg rundt. De ønsker å være et forbilde på innovasjon i offentlig sektor, samt jobber med nullutslipps drift i transporten deres. Over en million mennesker reiser med kollektiv transport hver dag. Ikke minst, vokser områdene rundt i Oslo og Viken som fører til at reisebehovet øker. Kapasiteten av kollektiv transport må derfor oppgraderes for fremtidens behov og være klar for fremtiden utfordringer.

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn

Per dags dato bor det mer enn halvparten av verdens befolkning i byer, og økningen på befolkningen vil fortsette. Byene vokser fort og flere mennesker har behov for effektive reiser når det passer dem. Det må derfor planlegges og bygges smart, slik at det blir mer plass til mennesker, grøntområder og byliv. Det er en av grunnene at kollektiv transport tilbyr tilbudet sammen med byen, slik at busstasjonen ligger nærme stedet du bor i. Ikke minst bygges det opp flere skoler, barnehager og jobber i nærheten. Ved bruk av kollektiv transport vil det bli mindre støy og bedre luft i landet. I en bærekraftig by har folk bevegelsesfrihet, med et mobilitetstilbud som er grønt, effektivt, trygt og tilgjengelig.

Hvordan vil Ruter se ut i fremtiden?

Oslo og Viken er en av de Europas raskest voksende byer. Spesielt disse byene krever gode mobilitetsløsninger. Ruter jobber tett sammen med andre fagorganer som utvikler storbyområdet vårt. Ruter og samarbeidspartnerne har satt gode fremtidige planer for Norge. De ønsker å bygge en bærekraftig byregion, der kollektivtransport er hovedfokuset samt fokusere på by-sykkel og gange som skal ta veksten i persontrafikken. De sitter med store behov og høye ambisjoner. For at målet deres skal tre i kraft, må de vise gode løsninger for tilbudet og finne effektive modeller for gjennomføring. Ruter forteller at de løser transportbehovet ut ifra byutviklingen, og byutviklingen blir avgjørende for transportbehovet. Tette byer gir korte reiser, og stor transportkapasitet gir byspredning og regionforstørrelse. Innen 10 år vil vi merke at måten vi reiser på vil være helt annerledes enn det vi er vandt med den dag i dag. For å utvikle tjenestene sine, samarbeider de godt med sine kunder hvor de lytter, lærer, tester og feiler sammen. Slik kan byene bevege seg bærekraftig nå og i fremtiden.

Konklusjon

Ruter jobber hardt med å gjennomføre målene de har satt for fremtiden. Et av de viktigste målene deres er å minimere klimagassutslipp og drive en utslippsfri drift innen noen år. Deretter ønsker de å etablere seg i alle små og store byer, slik at befolkningen har tilgang til kollektivtransport i nærheten av seg. Dermed er deres mål at flere og flere skal benytte seg av det kollektive tilbudet, sykkel eller gå til destinasjonen enn å kjøre med bilene sine. De ønsker en grønnere by sammen med myndighetene. Allerede nå, har Ruter startet med selvkjørende busser i Oslo og Viken, med korte strekninger. Dette er bare starten, kanskje vil de tilby kollektiv transport døgnet rundt alle dager? Det blir spennende å se hva slags utfordringer de vil møte, og hva vi får i fortjeneste fra dem.

Kilder

Ruter.no. Lest: 16.02.2021

https://ruter.no/om-ruter/miljo/

Ruter.no. Lest: 16.02.2021

https://barekraft.ruter.no/

Ruter.no. Lest: 16.02.2021

https://m2016.ruter.no/

Foreleserens blogg: http://ceciliestaude.no/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *