Kategorier
Uncategorized

Ruter – en bærekraftig virksomhet

https://www.mynewsdesk.com/no/ruter/events/ruters-nye-maalbilde-kan-baerekraftig-bevegelsesfrihet-bli-den-nye-normalen-97242

I mitt andre innlegg i dette kurset skal jeg ta for meg virksomheten Ruter. Jeg kommer til å skrive om denne virksomheten i flere innlegg fremover med ulike problemstillinger. I dette innlegget skal jeg ta for meg i hvilken grad bærekraft er integrert hos Ruter, og hvordan bransjen vil se ut om 5-10 år mtp bærekraft.

Utslippsfri kollektivtransport

Hver dag jobber Ruter med å få kollektivtrafikken sin mer miljøvennlig ved å redusere støy og utslipp. Deres ambisjoner er å gjøre om transporten deres til utslippsfri transport innen 2028. Det som innebærer utslippsfri kollektivtransport er at alle busser, båter, minibusser og drosjer som kjører for Ruter skal ha utslippsfri transport innen 2028. Trikk og T-bane går allerede på strøm. Ruter har lagt opp en plan med oversikt over at spesialtransporten kan være utslippsfri innen 2022, båtene i 2024, og alle busser i 2028, med mindre det dukker opp noen utfordringer.

Ruter hadde satt opp et mål til 2020 at deres transportmidler skulle drives av kun fornybare energikilder, altså fossilfrie. Deres miljøstrategi satte også mål om å redusere støybelastning og redusere utslipp, som bidrar til forurensing i samfunnet. Ruter har kommet ganske langt med å oppfylle målene som ble satt i miljøstrategien.

(Her vises et oversikt over Ruters hendelser, bilde hentet fra barekraft.ruter.no)

Hvordan jobber Ruter med bærekraft?

(Her er oversikten over de 8 bærekraftigemålene fra FN)

Ruter har knyttet samarbeid med FN for å jobbe sammen om bærekraft. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmål går ut på miljø, økonomi og sosiale forhold og disse faktorene jobber sammen for å ivareta dagens og fremtidens behov. Ruter har valgt ut åtte mål fra FNs bærekraftsmål som de mener vil gi en positiv påvirkning i kollektivtransporten. Jeg velger ut tre av disse målene og gir et kort referat om hva de jobber med.

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Dette målet går ut på å gjøre arbeidsmarkedet tilgjengelig. Ruter ønsker å binde by og land sammen med god mobilitet for alle som reiser, slik at det blir et sentralt bidrag til en attraktiv region for virksomheter og mennesker. Ved å arbeide får vi inntekt å leve av ut måneden og det bidrar med å motvirke fattigdom, fremmer deltakelse og inkludering. Når man arbeider mot fattigdom, er det et av nøkkelen i arbeidet med en bærekraftig utvikling. Hvis man har mulighet for kollektivtransport i nærheten av der man bor, da kan man for et eksempel bo litt rimeligere utenfor byen, og likevel jobbe i hovedstaden. Dagens samfunn har som regel bussholdeplass, t-bane eller tog i nærheten av boligfeltet sitt. De benytter seg lett av kollektivtransport for å komme seg på jobb eller til skolen. En graf fra ruter viser at fra 2007 til 2017 har det vært en økning på 63% av kollektivtrafikkreiser.

(Bilde er hentet fra barekraft.ruter.no)

Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

For at samfunnet skal fungere må infrastrukturen være på plass. For Ruter henger innovasjon, infrastruktur og mobilitet sammen slik at dagens kollektivtrafikk skal utvikles og de er på saken med å utvikle nye løsninger som vil gjøre det lettere å bevege seg rundt. De ønsker å være et forbilde på innovasjon i offentlig sektor, samt jobber med nullutslipps drift i transporten deres. Over en million mennesker reiser med kollektiv transport hver dag. Ikke minst, vokser områdene rundt i Oslo og Viken som fører til at reisebehovet øker. Kapasiteten av kollektiv transport må derfor oppgraderes for fremtidens behov og være klar for fremtiden utfordringer.

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn

Per dags dato bor det mer enn halvparten av verdens befolkning i byer, og økningen på befolkningen vil fortsette. Byene vokser fort og flere mennesker har behov for effektive reiser når det passer dem. Det må derfor planlegges og bygges smart, slik at det blir mer plass til mennesker, grøntområder og byliv. Det er en av grunnene at kollektiv transport tilbyr tilbudet sammen med byen, slik at busstasjonen ligger nærme stedet du bor i. Ikke minst bygges det opp flere skoler, barnehager og jobber i nærheten. Ved bruk av kollektiv transport vil det bli mindre støy og bedre luft i landet. I en bærekraftig by har folk bevegelsesfrihet, med et mobilitetstilbud som er grønt, effektivt, trygt og tilgjengelig.

Hvordan vil Ruter se ut i fremtiden?

Oslo og Viken er en av de Europas raskest voksende byer. Spesielt disse byene krever gode mobilitetsløsninger. Ruter jobber tett sammen med andre fagorganer som utvikler storbyområdet vårt. Ruter og samarbeidspartnerne har satt gode fremtidige planer for Norge. De ønsker å bygge en bærekraftig byregion, der kollektivtransport er hovedfokuset samt fokusere på by-sykkel og gange som skal ta veksten i persontrafikken. De sitter med store behov og høye ambisjoner. For at målet deres skal tre i kraft, må de vise gode løsninger for tilbudet og finne effektive modeller for gjennomføring. Ruter forteller at de løser transportbehovet ut ifra byutviklingen, og byutviklingen blir avgjørende for transportbehovet. Tette byer gir korte reiser, og stor transportkapasitet gir byspredning og regionforstørrelse. Innen 10 år vil vi merke at måten vi reiser på vil være helt annerledes enn det vi er vandt med den dag i dag. For å utvikle tjenestene sine, samarbeider de godt med sine kunder hvor de lytter, lærer, tester og feiler sammen. Slik kan byene bevege seg bærekraftig nå og i fremtiden.

Konklusjon

Ruter jobber hardt med å gjennomføre målene de har satt for fremtiden. Et av de viktigste målene deres er å minimere klimagassutslipp og drive en utslippsfri drift innen noen år. Deretter ønsker de å etablere seg i alle små og store byer, slik at befolkningen har tilgang til kollektivtransport i nærheten av seg. Dermed er deres mål at flere og flere skal benytte seg av det kollektive tilbudet, sykkel eller gå til destinasjonen enn å kjøre med bilene sine. De ønsker en grønnere by sammen med myndighetene. Allerede nå, har Ruter startet med selvkjørende busser i Oslo og Viken, med korte strekninger. Dette er bare starten, kanskje vil de tilby kollektiv transport døgnet rundt alle dager? Det blir spennende å se hva slags utfordringer de vil møte, og hva vi får i fortjeneste fra dem.

Kilder

Ruter.no. Lest: 16.02.2021

https://ruter.no/om-ruter/miljo/

Ruter.no. Lest: 16.02.2021

https://barekraft.ruter.no/

Ruter.no. Lest: 16.02.2021

https://m2016.ruter.no/

Foreleserens blogg: http://ceciliestaude.no/

Kategorier
Uncategorized

Ruter – kundereise og målgruppe

Da har vi endelig startet med del 2 av kurset i valgfaget Digital markedsføring. Denne delen av kurset blir presentert av Cecilie Staude om Sosial Kommunikasjon i et bærekraftperspektiv. I denne delen av kurset blir det en del gruppearbeid, fordi eksamensformen er lagt opp til gruppeeksamen mellom 4-5 studenter.

Eksamensgruppen min har valgt å skrive om virksomheten Ruter. Ruter er en kollektiv transport selskap som har ansvar for transporten i Oslo og Viken. I dette blogginnlegget skal jeg ta for meg hva som kjennetegner kundereisen til virksomhetens målgruppe.

https://ruter.no/kjop-billett/ruterbillett-app/

Markedsplass

Ruter har opprettet to apper som heter RuterReise og RuterBillett. Disse appene kan lastes ned på smarttelefonene våres. Begge appene er veldig enkle og smarte i bruk. Opplegget til begge er lagt opp litt forskjellig. Med RuterBillett-appen kan du benytte deg av appen for å kjøpe billett for kollektivtransporten i Oslo og Viken området. Her kan du både kjøpe en billett til deg, eller spandere en billett til din venn og sende billetten på vedkommende telefon. Når du kjøper en billett, kan du velge ut ifra dine reiser og behov. Du kan kjøpe enkeltbillett som varer kun i en time eller en periodebillett. Når det er snakk om periodebillett, varierer den fra døgn, uke, måned og år. Her har man en bre utvalg som man kan benytte seg av, uavhengig hva som passer best ut ifra våre reiser med kollektivt. Før du kjøper billett, må du velge hvilke soner du skal reise til, fordi Ruter har lagt opp forskjellige soner til områder i Oslo og Viken. Ut ifra valgt av soner blir prisen beregnet på din billett.

RuterReisen-appen dreier seg om å planlegge din reise med kollektivtransport, sjekke tidspunkt for avganger og viser et kart med oversikt over alle transportmidler i nærheten av deg. Denne appen er veldig enkel å bruke, hvor den viser forskjellige avganger i nærheten av deg og du kan planlegge din reise på god tid i forkant. Hvis du tillater appen å se din posisjon til enhver tid, vil den oppdatere seg hele tiden og vise deg riktige avganger og tjenester i nærheten av deg.

https://www.online.no/apper/ruter-reise.jsp

Ruters målgrupper

Målgruppe blir definert av estudie slik; «Den eller de kundegruppene bedriften tar sikte på å påvirke og selge sine produkter og/eller tjenester til.» Målgruppen til Ruter er for personer som er bosatt i Viken og Oslo områder. Ruter er opptatt av at mennesker som har tilgang til kollektivtransport skal benytte seg av det, enn å benytte seg av sine private biler. De er opptatt av miljøet og reduserer mindre støy og utslipp. Transport generelt er en del av hverdagsrutinene våres. Folk skal på jobb, skole, besøke noen, handle og masse mer. Vi er avhengig av å komme oss bort til destinasjonen vår med transport. Målgruppen til Ruter er for alle mennesker, fra barn til voksne mennesker. Du har lov til å reise med ditt dyr eller en sykkel.

Kundereisen

Kundereise handler om den prosessen en går gjennom å bli din kunde. Kundereisen deles inn i tre faser: Før-kjøps-fasen, kjøpsfaen og etter-kjøps-fasen. For å definere kundereisen må man kartlegge kunders opplevelser og følelser fra start til slutt, ut ifra deres perspektiv. Her må man sette seg inn i tankene til en kunde, altså tankemåten deres. Fase 1 – før-kjøps-fasen – handler om kundens oppmerksomhet på deres behov eller et problem. For et eksempel kunden har et behov/problem til å komme seg til en destinasjon. Kunden bruker Ruter som transport mulighet, og kan benytte seg av RuterReise-appen for å planlegge sin reise. Her står kunden ovenfor seks ulike transportmuligheter, uavhengig hvor kunden skal og hva som er lettest.

Fase 2 – kjøpsfasen – her har kunden bestemt seg for hvilken løsning som passer best. For et eksempel så har kunden bestemt seg for hvilken transportmulighet passer best, og kunden kan sjekke når og hvor transporten går via appen. I tillegg kan kunden planlegge billettløsningen via RuterBillett-appen. Den siste fasen – etter-kjøps-fasen – omhandler atferd etter kjøpet eller hva man har igjen. Når kunden kjøper billett fra appen, får man vite spesifikk når billetten blir ugyldig. Dermed må du opprette en bruker før kjøpet, og du mottar til slutt en mail av kjøpet ditt.

Konklusjon

Jeg personlig har en lang erfaring med Ruter, da jeg har benyttet av Ruter sine transportmuligheter. Jeg er en student og bosatt i Oslo, og er godt kjent med appene deres. Ruter har gode transportmuligheter for menneskene i Oslo og Viken. Man kan benytte seg av disse mulighetene, for et eksempel for å slippe de lange køene på rushtiden. Ikke minst, så sparer du ganske mye økonomisk av å benytte deg av offentlig transport enn å kjøre din egen bil hver dag. I framtiden ønsker kollektivtransport å bli en miljøvennlig løsning.

Ismail Siddique

Kilder

Kjetil Sander. 01.05.2020. Målgruppe.

Espen. 12.08.2019. Å kartlegge kundereisen hjelper deg med å lykkes.

Ruter.no

https://ruter.no/om-ruter/miljo/

Ruter.no

https://ruter.no/kjop-billett/soner/

Foreleserens blogg:

http://ceciliestaude.no/